Szuhányi Ferenc képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1863.
  Születési hely: Csenger Szatmár megye
  Állás (méltóság): országgyűl. képviselő, m. kir. gazd. főtanácsos, földbirtokos
  Főbb életrajzi adatok: Gymnasiumot Kalksburgban, Szatmáron és Pozsonyban végeztem, utóbbi helyen tettem le az érettségi vizsgát is 1882. A pozsonyi jogakadémián jogot hallgattam és letettem a jog- és államtudományi államvizsgát 1886. A kolzsvári kir. törvényszéknél joggyakornok voltam, majd a belügyministeriumban szolgáltam, honnan mint segédfogalmazót Szatmár m. krassói kerülete orsz. képviselővé választott 1892. Ugyanez a kerület 1896-ban is megválasztott ugyancsak szabadelvü párti programmal. 1901-ben átvettem a csengeri gazdaság vezetését, 1910-ben a csengeri kerület munkapárti programmal választott meg, 1922 ben majd most 1926-ban ugyanaz a kerület keresztény-kisgazda-földműves és polgári (Egységes) párti programmal egyhangulag.
  1922-ben a főmélt. kormányzó ur gazdasági főtanácsosi czímmel tüntetett ki, elnöke vagyok Csonka Szatmár és Bereg vm. gazd. Egyesületének és a Szatmár-Bereg vm. állattenyésztési egyesületnek. Alelnöke a Tiszántuli mezőgazdasági kamarának.
  Sajátkezű aláírás: Szuhányi Ferencz
  15356.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 117x190 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 15356. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 15356
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0271
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: