Szaborljevits Dusán képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1877
  Születési hely: Nagykikinda, Torontál-megye
  Állás (méltóság): Bács-Bodrog-vármegye alispánja, kir. kormányfőtanácsos.
  Főbb életrajzi adatok: 1901-ben szolgabiró, 1903-ban megszerzi a jogi doktorságot. 1904-ben árvaszéki ülnök; 1907-ben központi főszolgabiró; 1911-ben megyei főjegyző; 1921-ben alispán. 1916-ban a király a kir. tanácsossággal, 1922-ben a kormányzó a kir. kormányfőtanácsossággal tüntette ki.- A megyének a szerbek részéről történt megszállása után 1 1/2 éven át tartotta a magyar közigazgatást, a magyar tisztikar élén. Utóbb a kiüzött tisztviselőkkel megszervezte a csonka megye közigazgatását előbb 1920-ban Jánoshalmán, majd 1921-ben Baján.- Nevéhez fűződik az új megyei székház megépitése (1923-24), a Kigyós-ér lecsapolása (1923-26) és a csonka megye teljesen elhanyagolt úthálózatának kiépitése (1921-27). Mint a Megyei Gazdasági Egyesület ügyvezető elnöke és a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazg. választmányának tagja nagyarányú és sikeres tevékenységet fejt ki a tisztán agrár-megye gazdasági fellenditése érdekében.
  Sajátkezű aláírás:
  15038.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 124x191 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 15038. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 15038
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0282
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: