Lickl Károly képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  A fejléc alatt ceruzával: Lickl Károly
  Születési év: 1867.
  Születési hely: Pa.-Meggyes [Pusztamedgyes] Arad m.
  Állás (méltóság): h. államtitkár földmivelésügyi min.
  Főbb életrajzi adatok: Közép iskoláit Budapesten; Felsőbb gazdasági tanintézet pedig 1886 ban Debrecenben végezte. ezt követően 2 és 1/2 évig gróf Schönborn-Bucheim Ervin munkácsi uradalmában mint magán gyakornok müködött. 1890-ben önkéntesi év leszolgálása után a hadsereg kötelékébe marad, honnan 1898 ban mint tényleges főhadnagy [...] m. kir. gazdasági felügyelőnek neveztetett ki. - 1910 ben gazdasági főfelügyelő Brassoban. 1912 ben pedig mint az Erdélyi vármegyék "főfelügyelője a földmivelésügyi magyar kir. ministeriumba helyeztetett át.- 1914 ben a világháboru kitörésekor hadba vonult a 16. m. kir. honvéd ezredben mint százados zászlóalj parancsnok 37 honapig arczvonalbeli szolgálatot teljesitett és a III oszt. Vaskorona rend III. oszt. katonai érdemkereszt, ezüst és bronz signumlaudis, Károly csapatkereszt és sebesülési emlékéremmel lett kitüntetve.- 1917 ben katonai szolgálat, ahol felmentve Erdély polgári lakosságának élelmezését végezte. és az I. oszt. polgári érdem ekreszttel lett kitüntetve. 1919 ben országos gazdasági főfelügyelő, a földmivelésügyi ministerium IV. főosztály főnöke. 1921-ben az országos gabonagyüjtési kormánybiztosság vezetője - 1922 ben pedig az állatjóvátétel ügyeit intézte.- 1924 ben helyettes államtitkárrá neveztetett ki.
  Sajátkezű aláírás: Lickl Károly
  15456.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 120x191 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 14068.
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0393
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: