Kállay Tibor képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  A fejléc alatt: Kállay Tibor
  Születési év: 1881
  Születési hely: Bpest
  Állás (méltóság): orsz. képviselő, nyug. pü. min.
  Főbb életrajzi adatok: A bpesti pü. igazgatóságnál, majd a IV. ker. utifelügyelőségnél, aztuán a pü. min. ban szolgált és 1918 ban min. tan. lett. A kommunizmus idején román megszállott területen majd Szegeden és Bécsben tartózkodott. 1914 szept. ben elnöke lett a közös ügyek liquidálására felállított felszámoló hivatalnak. e hivatal megszünésekor pü. min államtitkár majd 1921 végén pü. min. lett. Megalkotta az egyenes adók reformját az 1922 évben és letárgyalta és kidolgozta az állami pénzügyek sanálásának tervét a népszövetséggel az 1923 évben és az 1924 év elején. Megbukván, az 1926 évben megszervezte Budapesten az egységes pártot, ahol az 1926 iki választásoknál 4 mandátumot szerzett pártjának.
  Sajátkezű aláírás: Kállay Tibor
  15788.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 121x192 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 15788.
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0399
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: