Doleschall Alfréd képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1864
  Születési hely: Besztercebánya, Zólyom vármegye
  Állás (méltóság): Pázmány Péter tud. egyetemi nyilv. r. professzor
  Főbb életrajzi adatok: közép és főiskolai tanulmányait Budapesten végezte, 1889 ben jogi doktor, ugyanakkor birósági szolgálatba lépett, melyben 1907 ben kir. itélő táblai biró lett mint a budapesti kir. büntető törvényszék tanácselnöke és esküdtbirósági elnökhelyettese, 1901 ben a budapesti tud. Egyetemen a büntetőjog és bűnvádi eljárási jog magántanára, 1906 ban czímzetes rendkívüli, 1907 óta nyilv. r. tanár, 1911 ben és 1919 ben a jog- és államtudományi kar dékánja.
  Sajátkezű aláírás: Dr. Doleschall Alfréd
  15421.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 124x190 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 14068. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 14068
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0275
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: