Csanády Frigyes képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1861
  Születési hely: Laibach (Somogy megyei Zics-i illetsg.)
  Állás (méltóság): v. b. t. t., gyalogsági táb. felsőházi tag
  Főbb életrajzi adatok: nemes Csanády Pál cs. és kir. őrnagy fia; Keszthelyen és Kremsmünsterben gymnasiumba jártam, a Wieni hadapródiskolát 1876-1879 végeztem; 1881 máj. 1. hadnagy lettem a cs. és kir. 69. gyal. ezr.ben; 1886 " főhadnagy ugyanezen ezr.ben; 1882 ezredemmel, felemelt létszámmal a szerb határra Bosniába kerültem; 1889 ben a honvédséghez helyeztettem át 1890-1892 évben végeztem a Wieni cs. és kir. hadiiskolát, ahonnan a bpesti 4. hdtst. parancsnokhoz vzkari szolgálatra osztattam be; 1890 százados lettem a m. kir. honvédségben; 1893-96 kerül. sgt. helyettes a m. kir. székesfhv. V. kerületi prnksgnál 1896 máj. 1. őrnagy a vzkarban lettem, egyszersmind a m. kir. kolozsv. VI. ker. sgtisztje. 1899 nov. 1. alezr. s a honv. min. IV. ü. o. vezetője.
  1903 nov. 1. ezredes a vzkban, később ezred parnka a m. kir. szatmári 12. honv. gy. ezrednek; 1809 (sic) V/1 táb és a m. kir. pozsonyi 73. h. gy. ddrparnoka; 1913 V/1 altbngy. Nagxváradon felállítottam a m. kir. 20. honv. gy. hadosztályt, evvel, mint ennek prnka 1914 aug-ban a világháboruba vonultam; 1914 nov. 27. Kispolánynál mellövést kaptam. 1915. ápr. felépülve átvettem a m. kir. 38. h. gy. ho-t; 1916 jun 9. a cs. és kir. 10. hadtest prnka lettem Wolhyniában, 1916-ban gyal. táb. 1917 ben v. b. t. t. és a cs. és kir. 6. hadtestnek - 1917 ben a 13. hadtestnek parnoka lettem s maradtam az összeomlásig.- 1920-24 a Hadrba (hadirokkant stb szövetség) elnöke voltam; 1921 vitéz.
  Sajátkezű aláírás: Bpest 1927 III/31 "békési vitéz Csanády Frigyes" ny. áll gytb
  16024.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 121x192 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 16024.
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0390
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: