Burány Gergely képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1852. február 6.
  Születési hely: Esztergom
  Állás (méltóság): A csornai premontrei kanonokrend prépost-prelátusa, felsőház tagja
  Főbb életrajzi adatok: A középiskolát az esztergomi szentbenedekrendi főgimnáziumban végezte. 1871-ben a premontrei rendbe lépett. 1875-ben ünnepélyes fogadalmat tett és pappá szentelték. 1873/4 tanár a keszthelyi algimnáziumban. 1874/5 - 1888/9 tanár a szombathelyi főgimnáziumban. 1889/90 - 1905/6 igazgató a keszthelyi főgimnaziumban. 1906. juli. 26. óta prépost. Mint ilyen a m. kir. udvari tanácsosi címet kapta, miután igazgató korában tank. kir. főigazgatói címet nyert. Mint aranymisés áldozópap 1926-ban a II. oszt. magyar érdemkereszttel tüntették ki. Hat évig volt a vasmegyei régészeti egyes. titkára és könyveinek szerkesztője. Irt számos régiségtani és tanügyi cikket.
  Sajátkezű aláírás: Dr. Burány Gergely csornai prépost, felsőház tagja
  15781.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 124x188 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 15781.
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0405
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: