Bőhm Gusztáv képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1872
  Születési hely: Budapest
  Állás (méltóság): nyug. áll. tábornok
  Főbb életrajzi adatok: 1891 a budapesti cs. és kir. hadapród iskolából mint hadapród-tiszthelyettes a cs. és kir. 6. gyalogezredhez, melyben 1893 hadnagy, 1897 főhadnagy, 1907 százados, 1915 őrnagy, 1917 alezredes. A nemzeti hadseregben 1920 ezredes és 1924 tábornok.
  1903-1907 tanár, 1909-19013 parancsnok az élelmezési tiszti tanfolyamon Wienben. 1914-1918 a cs. és kir. hadügyministerium elnöki osztályában. Közben 10 hónapig vezérkari beosztásban az Isonzo hadsereg parancsnokságánál.
  Az összeomlás után a magyar hadügyminiszterium meghatalmazottjának helyettese Wienben. 1920-1925 a m. kir. honvédelmi miniszterium eln. B osztályának, majd Elnökségének vezetője.
  Sajátkezű aláírás: Bőhm Gusztáv tbk
  14417
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 124x190 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 14417. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 14417. Bőhm táb.
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0326
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: