Bedő Sándor képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  Születési év: 1874.
  Születési hely: Székely-Dálya (Udvarhely megye)
  Állás (méltóság): m. kir. udvari tanácsos, a Nemzeti Hitelintézet ügyvezető alelnöke
  Főbb életrajzi adatok: Iskoláit a székelyudvarhelyi ref. Collegiumban és a csiksomylói r. kath. főgimnáziumban végezte. A jogot a kolzsvári egyetemen. Ügyvédi oklevelet Marosvásárhelyen 1899-ben szerzett. Üygvédi gyakorlatot Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen folytatott egész az oláh megszállásig. A marosvásárhelyi ügyvédi kamara 1914. elején elnökévé választotta és a tisztet betöltötte, a mig 1919-ben az oláhok intransigens magatartása miatt kiűzték Erdélyből. Désy Zoltán eleste után a marosvásárhelyi ref. Kollegium curatorává választatott. A marosvásárhelyi ügyvédvizsgáló bizottságnak 1903 év óta állandóan tagja volt egész az oláh megszállásig, jelenleg a budapesti egységes ügyvédi és birói vizsgáló bizottság és a kir. Kuria ügyvédi tanácsának tagja. Tagja és törv. bizottsági előadója a ref. egyetemes zsinatnak. Erdélyből való kiűzetése óta a Nemzeti Hitelintézet ügyvezető alelnöke.
  Sajátkezű aláírás: dr. K. Bedő Sándor
  14549.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 121x 186 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 14549. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 14549.
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0318
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: