Balás Barna képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
 • Készítés helye:
  Magyarország. Budapest
 • Készítés ideje:
  1926-01-01 - 1927-12-31
 • Méret:
  128x210 mm
 • Eredetiség:
  pozitív
 • Színezet:
  Monokróm
 • Megjegyzés:
  A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
  A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
  A fejléc alatt ceruzával: Balás Barna
  Születési év: 1864.
  Születési hely: Nógrádsipek
  Állás (méltóság): az országgyűlés felsőházának tagja
  Főbb életrajzi adatok: 30 évi vármegyei szolgálat után mint a bgyarmati járás főszolgabirája vonúlt nyugalomba s ő felsége Ferencz József rend lovagkeresztjével tüntette ki. Az önkéntes év leszolgálása után mint honvéd huszár hadnagy volt a tartalékban. A forradalom kitörése után nógrádsipeki birtokán gazdálkodik s élénk részt vesz a megyei életben, tagja a törvényhatósági és a vármegyei közigazgatási bizottságnak. Bgyarmat rendezett tanácsú város diszpolgára.
  Sajátkezű aláírás: Sipeki Balás Barna
  15779.
  A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 120x193 mm.
  A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
 • Felirat a kép verzóján:
  Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 14068. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 14068
 • Lelőhely:
  OSZK Kézirattár
 • Raktári jelzet:
  Arckep_0397
 • Felhasználási lehetőségek:
  A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
 • Kulcsszó: