Átányi József képmása

Halmi Béla (1892-1962)
Megosztás itt: facebook
Facebook
  • Készítés helye:
    Magyarország. Budapest
  • Készítés ideje:
    1926-01-01 - 1927-12-31
  • Eredetiség:
    pozitív
  • Színezet:
    Monokróm
  • Megjegyzés:
    A fénykép a Kézirattár gyűjteményében található.
    A fényképhez tartozó nyomtatvány szövege: Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchenyi Könyvtára.
    Születési év: 1862.
    Születési hely: Alsószend (Abauj-Torna vm.)
    Állás (méltóság): királyi főügyész Debrecenben
    Főbb életrajzi adatok: Zemplénben, a vármegyei közigazgatásnál állott szolgálatba 1886-ban. 1888-ban szolgabíróvá választották. 1891-ben, a jogtudori fokozatnak a budapesti tud.egyetemen megszerzése után az igazságszolgáltatás kötelékébe lépett át. 1893. tavaszán albíró, ugyanez év őszén alügyész lett s ettől kezdve megszakítás nélkül az ügyészi pályán működik. 1914. január 13 án nevezték ki debreceni kir. főügyésszé. Közben a budapesti kir. ügyészségnél és főügyészségnél is mint alügyész és főügyészi helyettes szolgált.
    A Husz Ábrahám-féle bűnpörben és a Szentpéteri Sára-féle férjgyilkossági ügyben képviselte a közvádat.
    Sajátkezű aláírás: Dr. Átányi József
    16662
    A kép mérete a másodlagos hordozó nélkül: 125x188 mm.
    A Kecskeméti utca 19. alatti Strelisky-fiókot ebben az időszakban Halmi Béla vezette.
  • Felirat a kép verzóján:
    Strelisky fiókja udv. fényképész Budapest, Pintér udvar Kecskeméty u. 19. Telefon No. József 48-78. 1917. Sz. 16662. Másolatokat ezen képről készit Streliszky udvari fényképész Budapest, IV., Kecskeméti-ucca 19. A kép lemezének száma: 16662.
  • Lelőhely:
    OSZK Kézirattár
  • Raktári jelzet:
    Arckep_0328
  • Felhasználási lehetőségek:
    A kép közkincskörbe tartozik; ingyenesen letölthető, szabadon megosztható és felhasználható. A képet letöltő személy ugyanakkor a letöltéssel vállalja, hogy a kép további felhasználásakor annak forrását (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár) minden esetben megjelöli. Kérjük, hogy nagyobb felbontású kép igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a manuscriptum@oszk.hu e-mail-címen.
  • Kulcsszó: